KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY

Otevřeno pro veřejnost, každou středu od 15-18 hod.

Je možné si půjčit knihy z oblasti zdraví, mezilidských vztahů, duchovní literatury.

Zájemcům s omezenou možností pohybu můžeme knihy doručit až domů
kontaktní e-mail: knihovnaprovas@seznam.cz nebo tel 732148025

– knihy, časopisy, videa, CD a DVD pro děti, mládež i pro dospělé
– o mezilidských vztazích, výchově, o zdraví, z duchovní oblasti
– vypůjčení zdarma

Knihy jsou z těchto nakladatelství:
Česká biblická společnost
Maranatha
JUPOS
Adventorion
Luxpress
Návrat
Samuel
Tim 2,2
Karmelitánské nakladatelství

Seznam knih

Informace na tel.: 732 148 025
knihovnaprovas@seznam.cz

Modlitebna Církve adventistů
Tyršova 1108
Malenovice